2° Patro – Standard

Klikněte na plánek vidět v detailu každou místnost v Druhé patro.
Nebo si můžete vybrat pokoj v jednom z dalších plánů