4° Patro – Superior

Klikněte na plánek vidět v detailu každou místnost v Čtvrté patro.
Nebo si můžete vybrat pokoj v jednom z dalších plánů